Op de eerste bijeenkomst van TransLab Kampus in de sociale campus Spiegelfabriek leidde Pol Goris (OCMW Herentals) de aanwezigen rond tussen de pakken en de dozen van de Budgetwinkel. Die wordt in april geopend.
Voedsel, dat nog perfect in orde is, belandt vaak om uiteenlopende redenen op de afvalberg: het uitzicht beantwoordt niet aan de verwachtingen van de consument, de verpakking vertoont een foutje, de vervaldatum komt dichterbij, overproductie, een klant die afhaakt,…

In een tijdperk waarin grondstoffen schaarser worden is het dan ook niet te verantwoorden dat voedsel zomaar wordt verspild. De strijd tegen voedselverspilling duikt dan ook regelmatig op in de media en de politieke agenda’s.

Het OCMW van Herentals had al vergevorderde plannen had om een sociale kruidenier op te starten. Er was eerder al een sterke band met De Kringwinkel Zuiderkempen. Beide partijen vonden elkaar om dit project samen op te starten.

Dat gebeurt in twee fases:

  • eind april wordt De Budgetwinkel geopend. Je vindt er een basisassortiment dat ook de meeste sociale kruideniers aanbieden
  • in het najaar wordt De Budgetwinkel een echte food outlet store, met producten die via de kleinhandel of distributiesector niet te koop worden aangeboden en dus weggegooid dreigen te worden: overproductie, foute verpakkingen, een naderende vervaldatum, niet de juiste vorm of afmetingen.
    Daarmee wordt het grote publiek aangesproken dat voor een beduidend lagere prijs kwaliteitsvolle producten kan aankopen. Voor de sociale klanten wordt er een kortingsregeling voorzien.

Dergelijke food outlet stores kennen al een succesvolle werking in ondermeer de Verenigde Staten en Nederland. Hoe de Belgische consument hiermee zal omgaan, is momenteel nog koffiedik kijken. Als het concept succesvol concept blijkt, kan het model uitgerold worden over andere regio’s.

De Budgetwinkel: meer dan winkelen alleen

Net als bij een sociale kruidenier zijn twee dingen zeker zo belangrijk dan het voordelig winkelen: een plaats van ontmoeting bieden en de vrijwilligerswerking. Allebei zijn het hefbomen om het sociaal isolement te doorbreken. Binnen de sociale campus Spiegelfabriek was er al de ontmoetingsruimte De Cirkel (een initiatief van OCMW Herentals). De budgetwinkel vult die mooi aan.

Link met de Kringwinkel

Al vele jaren zamelt De Kringwinkel Zuiderkempen afgedankte, herbruikbare goederen in om die van de afvalberg te redden. In 2013 ging het om bijna 3.5 miljoen kg, waarvan 60 % rechtstreeks terug in hergebruik kon worden gebracht en 18 % kon worden afgevoerd voor recyclage. Zo creëert de Kringwinkel jobs voor honderden mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt.

De link met de actuele strijd tegen voedselverspilling is dan ook snel gemaakt. Ook hier gaat het om goederen die energie gekost hebben om ze te produceren en die niet op de afvalberg horen. Bijkomend kan de verwerking ervan opnieuw voor extra tewerkstelling zorgen.