Rik Verschueren heeft zich al dikwijls, en op verschillende vlakken, verdienstelijk gemaakt voor de maatschappij. Ooit, in een tijd waarin dat nog niet zo vanzelfsprekend was, richtte hij een Freinetschool op. Zijn kleinkinderen lopen er nu school. Danielle Vervotte was daar ook bij betrokken. Nu hebben Rik en Danielle en enkele andere mensen zich toegelegd op een wel erg ambitieus project. Zij willen een domein van 7 hectare aankopen.

Daarvoor zal de cvba ‘Bright Futures’ opgericht worden. “Het is een goed idee om met een aantal mensen samen grond aan te kopen. Grond verbindt mensen.”

Slapende en actieve vennoten

“De grond, gelegen in de Zuiderkempen tussen Veerle (Laakdal), Averbode en Blauberg (Herselt) zal worden aangekocht door een cvba. Wie exact 5.000 euro aan aandelen koopt, zal vennoot kunnen worden. We maken een onderscheid tussen slapende en actieve vennoten. Actieve vennoten zullen ook een bijdrage van 150 euro per jaar betalen in de werkingskosten van de cvba. Aan actieve vennoten wordt gevraagd om minstens één keer per jaar deel te nemen aan een gemeenschapsbijeenkomst. Wie nog niet direct wil deelnemen, kan slapend vennoot zijn.”

Mede-eigenaars

Rik en Danielle: “5.000 euro is veel geld, maar je krijgt er heel veel voor terug. Je bent immers mede-eigenaar van een terrein van 7 hectare. Je krijgt met je gezin of met drie leden van de organisatie een vrije toegang tot het ganse domein. Je kan gratis deelnemen aan activiteiten die er worden georganiseerd, je kan er zelf projecten ontwikkelen… Wie moeite heeft met het bedrag kan desnoods in schijven betalen.”

Het domein wordt dus eigendom van de coöperatieve. Welke activiteit er precies zal ontplooid worden staat niet op voorhand vast maar hangt af van het initiatief van de vennoten. “We nemen de tijd om daar samen over na te denken. Het terrein zelf zal trouwens mee beslissen. Het ene deel ligt bijvoorbeeld lager dan het andere en is natter. Daar willen we rekening mee houden als we activiteiten of projecten laten ontwikkelen.”

Rik Verschueren (centraal): "Het is grond van een gemeenschap. Activiteiten die zich richten op delen, spelen, ruilen en handelen hebben altijd een streepje voor."

Rik Verschueren (centraal): “Het is grond van een gemeenschap. Activiteiten die zich richten op delen, spelen, ruilen en handelen hebben altijd een streepje voor.”

Respect voor natuur en omgeving

“We zijn dus zelf nog benieuwd naar wat er zal onstaan. Maar wat er ook gebeurt: het zal met groot respect voor de natuur en de omgeving gebeuren. Alleen landbouwactiviteit gemengd met zachte recreatie komen in aanmerking. Het is grond van een gemeenschap. Activiteiten die zich richten op delen, spelen, ruilen, leren en handelen hebben altijd een streepje voor. Op het terrein zelf gaan we werken met een alternatieve munt, de ‘bright futures’, om de projecten mee te ondersteunen en te waarderen.”

Wie interesse heeft in de cvba Bright Futures, kan voor meer info terecht op www.bright–futures.com.