Minstens 20% minder CO2 uitstoten tegen 2020 is niet alleen een Europese maar ook een Kempense ambitie. De burgemeesters van de 29 gemeentes gaan de uitdaging aan maar Kempen2020 wil ook de burger betrekken.

Onder meer IOK (Intercommunale Ontwikkelingsmaatschappij voor de Kempen), provincie Antwerpen, het onafhankelijke Vlaams Instituut voor Technologische Onderzoek (VITO) en netbeheerders Eandis en Infrax hebben zich verenigd onder de noemer Kempen2020. Samen hebben ze een ambitieus energie- en klimaatbeleidsplan gelanceerd om, vergeleken met 2011, minstens 20% minder C02 uit te stoten tegen 2020.

“Om onze doelstellingen te realiseren, hebben we veel partners nodig, zoals de Boerenbond en VOKA”, vertelt Kathleen Leynen, stafmedewerker duurzaam beleid bij IOK. “De grootste impact kan er komen dankzij het inzetten van hernieuwbare energie, waaronder windmolens, zonnepanelen en diepe geothermie. Maar ook huishoudens kunnen veel doen om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen.”

Europese subsidies voor nieuwe projecten

Groepsaankopen bestonden al langer maar dankzij Europese subsidies kan Kempen2020 twee nieuwe initiatieven voorstellen om huishoudens energiezuiniger te maken. “We gaan Kempense gezinnen begeleiden om te besparen op hun energiefactuur en tijdens hun energiezuinige verbouwingen. Daarvoor zoeken we nog vrijwillige energiemeesters en honderd gezinnen met renovatieplannen.”