Tegen 2050 moet elk huishouden haar warmtevoorziening vergroenen om tot een nuluitstoot van CO2 te komen. Hoe kunnen we dat in de Kempen realiseren?
Over die uitdaging en de gevolgen ervan voor burgers en lokale besturen willen we op deze Kampus praten.

TransLab K ondersteunt kleinschalige, ecologische projecten van Kempenaars.
Driemaal per jaar houden we een Kampus: een moment om mekaar te ontmoeten en kennis uit te wisselen.

Zin om mee te doen?

Schrijf je snel in!

Programma

19.30 Onthaal met een drankje
20.00 Stad Turnhout praat over Niefhout, een woonwijk met een eigen warmtenet

20.15  Wouter Cyx werkt voor Kelvin Solutions. Ze onderzochten (o.a. in de Turnhoutse Jef Buyckxstraat) voor welke uitdagingen burgers en woonwijken staan om tegen 2050 die overgang te maken.

20.35  Campina Energie vertelt hoe een burgerinitiatief werk maakt van de energietransitie in eigen regio.
20.50 De verschillende sprekers lichten toe hoe burgers, instellingen, organisaties en gemeentebesturen zelf aan de slag kunnen.
21.00  Pauze
21.15  Uitwisselen van ideeën: hoe kunnen we op lokaal vlak energietransitieprojecten opstarten, ondersteunen en stimuleren?
22.00 afronding en netwerken bij een drankje.

Praktisch

Op woensdag 30 mei, 19.30u
Niefhout, Bareelstraat 42, 2300 Turnhout (bekijk je route op Google Maps)
Niefhout is een nieuw stadsontwikkelingsgebied in de omgeving van het Turnhoutse station.
Schrijf gauw in!