Een twintigtal geïnteresseerden tekende present op de zevende editie van Translab Kampus, die in het Convent op het Herentalse begijnhof werd gehouden. Deze keer had initiatiefnemer Vormingplus Kempen cohousing als centrale thema gekozen. Nadien werd ook ‘Nieuwe tijden’ aangekondigd: een prestigieuze en drie maanden durende promotiecampagne voor Kempense transitie-initiatieven, waarbij alle registers opengetrokken zullen worden.

Omdat er veel nieuwe gezichten aanwezig waren, begon Jef Van Eyck de avond met een korte inleiding over transitie en Translab K. “Steeds meer nemen burgers het initiatief om samen duurzamer, goedkoper, beter, eerlijker… te leven. Projecten als autodelen, volkstuintjes, weggeefwinkels, repair cafés, alternatieve munten… zijn daar mooie voorbeelden van. Translab K ondersteunt die initiatieven. Translab K is geen organisator en laat het initiatief aan de burgers, maar het wil de transitiebeweging helpen door promotie te voeren, door kennis en ervaring aan te reiken, door alle initiatieven in kaart te zetten en door de verschillende transitieprojecten met mekaar in contact te brengen. Dat is trouwens ook het doel van de Kampus, die we nu al voor de zevende keer organiseren”.

Cohousing

Drie Kempense cohousingprojecten werden voorgesteld: ‘Buren van Bink’ in Turnhout, ‘Land van Aa’ in Turnhout (Schorvoort) en ‘Cohousing Herentals’. De drie projecten hebben veel gemeenschappelijk. Ze zitten alle nog in een voorbereidende fase en ze ondervinden enige moeite om bewoners aan te trekken. “Regelmatig zien we nieuwe mensen als we een infoavond organiseren. Sommigen van hen zien we ook wel enkele keren terug, maar de meesten haken toch af. Daar zijn verschillende redenen voor. Ten eerste is ‘samen-wonen’ met pakweg 15 of 20 gezinnen op een gemeenschappelijke grond wel een verregaande vorm van transitie. Het is nog iets anders dan een auto delen. De voorbereiding, daar moeten we eerlijk over zijn, is ook best wel lang en moeilijk. Er moet heel veel geregeld worden: de aankoop van een grond, de juridische aspecten, de vergunningen, de aanstelling van een architect… Dat vergt nu eenmaal veel overleg. Niet alle mensen hebben zoveel tijd.”

Net omdat het zo moeilijk is om potentiële bewoners aan te trekken, werd tijdens de Kampus een moment voorzien om daarover na te denken. De brainstormsessie leverde resultaat op.

“Er zijn gezinnen die voor hun specifieke problemen ook oplossingen zoeken in groepsverband. Denk bijvoorbeeld aan gezinnen met een minder mobiel of gehandicapt gezinslid. Kunnen we die groepen niet aanspreken en integreren in de groep cohousers? Het is het onderzoeken waard. Misschien zoeken we de potentiële cohousers nog te veel bij de ‘traditionele’ gezinnen.” Een tweede tip ie de brainstormsessie opleverde, was buiten de gemeentegrenzen werven. “Tot nu toe hebben we meestal in de eigen gemeente gezocht. Maar Herentals en Turnhout zijn steden met veel troeven, vooral op het vlak van mobiliteit. Ze liggen naast de snelweg, hebben goede busverbinding en een treinstation. Dat moet ook mensen uit de omgeving aanspreken. Waarom zelfs niet over de landsgrenzen kijken en Nederlanders aanspreken?” Een andere groep aanwezigen stelde voor om specifiek jongeren en senioren aan te spreken. Algemeen werd gezegd dat het begrip ‘cohousing’ nog beter bekend moet worden. Ook daar, op promotioneel vlak dus, is er nog werk aan de winkel.

Nieuwe tijden

Jef rondde de avond af met een toelichting van de stand van zaken van de campagne ‘Nieuwe tijden’. Die zal plaatsvinden van 1 april tot 30 juni 2017 en wordt grootschalig aangepakt. Transitie lééft. Vele honderden mensen in de Kempen zijn er intensief mee bezig. De Kempen is wat dat betreft zelfs een voorbeeldregio in Vlaanderen. Wel, dat moeten we dan maar eens laten zien aan iedereen die nog niet zo vertrouwd is met transitie. We moeten ervoor zorgen dat niemand nog naast de transitiebeweging kan kijken. Daarvoor roepen we alle Kempense transitieprojecten op om zich kenbaar te maken en iets te organiseren in de periode van 1 april tot 30 juni. Zelf zullen we 5 grote evenementen organiseren in de 5 Kempense cultuurcentra en we – als we het financieel rond krijgen – brengen we een transitiekrant uit die in álle Kempense brievenbussen zal vallen. Zelfs verenigingen die niet actief zijn op het vlak van transitie zullen we vragen om een passende activiteit te organiseren. Voor ideeën en zelfs financiële tegemoetkomingen kunnen ze daarvoor terecht op de website van Nieuwe tijden.