De zesde editie van Translab Kampus vond plaats op een wel heel bijzondere locatie: een domein van 7 hectare in het de Merodegebied (Veerle) dat binnenkort zal aangekocht worden door de cvba Bright Futures.

Terrein van de coöperatie

Een 20-tal geïnteresseerden vond de weg naar het afgelegen -maar juist daarom zo aantrekkelijke- gebied dat Rik Verschueren graag omschrijft als ‘het hart van de Merode’. Rik is de bedenker en oprichter van de cvba Bright Futures, de coöperatie die binnen afzienbare tijd eigenaar zal zijn van het uitgestrekte domein. “Dat komt goed,” weet Rik nu al. “We hebben het geld al bijna bij mekaar. Later dit jaar zullen we de grond definitief verwerven. De komende jaren zullen de leden van de cvba kunnen bepalen wat we met de grond gaan doen. De grote lijnen staan natuurlijk al vast: het zal een belevingsgebied worden, waar creatieve ideeën kunnen opborrelen en waar spelen, delen, ruilen en handelen centraal zullen staan, altijd met het grootst mogelijke respect voor de natuur.”

De andere mobiliteit

In het tweede deel van de Kampus kwam ‘de andere Kris Peeters’ aan het woord. Hij hield een boeiende uiteenzetting over mobiliteit en hoe die er in de toekomst moet uitzien. “Ik zeg niet dat we van vandaag op morgen de auto’s moeten afschaffen. Dat zou niet werken. Maar we moeten wel met z’n allen anders gaan denken over mobiliteit. We moeten minder afhankelijk van de auto gaan worden. Daar wordt niet alleen het milieu beter van, maar ook wijzelf. Want zeg nu zelf: wat is het nut van nog meer auto’s in het verkeer te hebben als die er alleen maar voor zorgen dat we nog meer zullen stilstaan? Nog meer auto’s zouden er alleen voor zorgen dat we nog minder mobiel worden.”

Evenement

Tot slot gaf de denktank die het transitie-evenement van 2017 voorbereidt al een eerste stand van zaken. “We willen een evenement organiseren dat op verschillende plaatsen doorgaat en dat gespreid wordt over negen weken: van 21 april tot 18 juni. We vragen alle verenigingen en mensen die op de ene of andere manier bezig zijn met transitie om in die periode een activiteit te organiseren. Die kan dan deel uitmaken van het grote geheel. Onder één naam, die we trouwens nog moeten bedenken, kunnen de verschillende transitieactiviteiten plaatsvinden en mekaar versterken.”

Elders op deze site lees je meer over de uiteenzettingen van Rik Verschueren en Kris Peeters.