Door te laten zien hoe het kan, willen we bij De Warmoes mensen inspireren en aanzetten om biologische groenten en vruchten te kweken in de eigen tuin of buurt.

Nagenoeg elk lapje grond kan hiervoor gebruikt worden.

Eetbare tuinen beperken het aantal voedselkilometers (de afstand van het veld tot op het bord). Door dure en vervuilende tussenschakels te vermijden, komen ze zo het milieu, je gezondheid en portemonnee ten goede!

Onze tuinen zijn voor iedereen toegankelijk en geven mensen de kans om samen te werken op een sociaal/ecologische manier.

Elk lid mag vrijuit oogsten.

Een deel van de oogst wordt door Warmoes gebruikt om onze werking te financieren en de tuinen aan te leggen.

Dit doen we door groenten- en vruchtenbereidingen (soep, gebak, confituur, jenever,…) te verkopen op lokale evenementen, of uit te delen tegen een vrije bijdrage.

Alle overschotten geven wij sowieso weg aan kansarme mensen en verenigingen die zich inzetten voor kansarmoede, of worden gebruikt in sociaal-restaurant-projecten.

Contact