Het Lichtpunt uit Balen is een vereniging van vrijwilligers die de strijd aangaat tegen armoede met als ultieme doelstelling om mensen die in armoede leven te integreren in onze grote samenleving. Het is absoluut niet onze betrachting dat zij zich gaan nestelen in een veilige omgeving van Het Lichtpunt, maar groeien naar zelfstandige, vrije en zelfverzekerde mensen met eigenwaarde die zich goed voelen in onze maatschappij.

Eén van de initiatieven van Het Lichtpunt, is De Lichtpunt Tuin. Wij stellen de tuingrond ter beschikking , zorgen voor een aangepast bemestingsplan, ploegen, frezen en zelfs stellen wij al het zaaigoed en plantgoed ter beschikking op kosten van Het Lichtpunt. Wij zorgen er dus voor dat de leden van Het Lichtpunt een tuintje ter beschikking krijgen zonder kosten en waar ze hun verse groenten kunnen kweken. De tuin is tegelijkertijd ook een ontmoetingsplaats waar ze met mekaar kunnen overleggen en sociale contacten leggen, wat voor deze kwetsbare groep mensen erg belangrijk is. Want financiële armoede gaat hand in hand met sociale armoede en dat is dus waar we ook tegen strijden.

De Lichtpunt tuin initiatief kadert dus in een groter geheel van armoedebestrijding.

Contact