LETS staat voor Local Exchange and Trading System, in het Nederlands een Lokaal Economisch Transactie Systeem.

LETSers ruilen onderling diensten en goederen. In ruil krijgen ze een ‘waardering’ (die we uitdrukken in de lokale munt ‘Letskes’) die weer kan geruild worden voor andere diensten of goederen. Als lid kan je alle vraag en aanbod elektronisch raadplegen. Ook je eigen vraag en aanbod kan je daar voor je mede-LETSers zichtbaar maken.

Contact