Voedselverspilling is een belangrijk maatschappelijk en politiek thema. Voedsel, dat nog perfect in orde is, belandt om uiteenlopende redenen op de afvalberg: het uitzicht beantwoordt niet aan de verwachtingen van de consument, de verpakking vertoont een foutje, de vervaldatum komt dichterbij, overproductie, een klant die afhaakt,…

In een tijdperk waarin grondstoffen schaarser worden is het dan ook niet te verantwoorden dat voedsel zomaar wordt verspild. De strijd tegen voedselverspilling is dan ook een hot item dat regelmatig opduikt in de media en de politieke agenda’s.

De link tussen de strijd tegen voedselverspilling met de Kringwinkel activiteiten

Al vele jaren zamelt De Kringwinkel Zuiderkempen afgedankte, herbruikbare goederen in om deze van de afvalberg te redden. In 2013 ging het om bijna 3.5 miljoen kg., waarvan 60 % rechtstreeks terug in hergebruik kon worden gebracht en 18 % kon worden afgevoerd voor recyclage. Zo creëren we bovendien jobs voor honderden mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt.

De link met de actuele strijd tegen voedselverspilling is dan ook snel gemaakt. Ook hier gaat het om goederen die energie gekost hebben om ze te produceren en die niet op de afvalberg behoren. Bijkomend kan de verwerking ervan opnieuw voor extra tewerkstelling zorgen.

De link tussen de sociale kruidenier en ‘De Budgetwinkel’

De sociale kruidenier is stilaan gemeengoed geworden in Vlaanderen. Voedsel, waarvan een groot deel overschotten, wordt aan een zeer lage prijs of gratis aan welomschreven doelgroepen verstrekt.

Het verschil en de link met de sociale kruidenier is dat De Budgetwinkel openstaat voor het grote publiek en dat sociale klanten met een extra korting kunnen komen winkelen.

Van sociale kruidenier naar De Budgetwinkel

Omdat het OCMW van Herentals al vergevorderde plannen had om een sociale kruidenier op te starten en er een sterke band is met De Kringwinkel Zuiderkempen hebben beide partijen elkaar gevonden om dit project samen op te starten.

Het project wordt in twee fases opgestart. Einde april zal De Budgetwinkel geopende worden met een basis assortiment dat in de meeste sociale kruideniers wordt aangeboden. In het najaar zal De Budgetwinkel een echte ‘food outlet store’ worden, met producten die via de kleinhandel of distributiesector niet te koop worden aangeboden en dus weggegooid dreigen te worden: overproductie, foute verpakkingen, een naderende vervaldatum, niet de juiste vorm of afmetingen.

Hiermee wordt het grote publiek aangesproken die voor een beduidend lagere prijs kwaliteitsvolle producten kunnen aankopen. Voor de sociale klanten wordt er een kortingsregeling voorzien.

Dergelijke ‘food outlet stores’ kennen al een succesvolle werking in ondermeer de Verenigde Staten en Nederland. Hoe de Belgische consument hiermee zal omgaan is momenteel nog koffiedik kijken. Indien blijkt dat dit een succesvol concept is, kan het model uitgerold worden over andere regio’s.

De Budgetwinkel: meer dan winkelen alleen

Zoals bij een sociale kruidenier zijn twee bijkomende elementen zeker zo belangrijk dan het voordelig winkelen: een plaats van ontmoeting bieden en de vrijwilligerswerking. Beiden worden beschouwd als hefbomen om het sociaal isolement te doorbreken. Binnen de sociale campus ‘Spiegelfabriek’ was er al de ontmoetingsruimte ‘De Cirkel’ (een initiatief van OCMW Herentals), de verantwoordelijken daarvan zijn dan ook de belangrijkste trekkers bij het tot stand komen van fase 1 van het project.

Contact