Campina Energie is een Kempense coöperatie, die burgers wil samenbrengen om te investeren in hernieuwbare energie en energiebesparing in de Kempen.

Campina Energie wil op drie domeinen actief zijn:

  • Campina Energie wil investeren in energieproductie, op basis van hernieuwbare energiebronnen (wind, zon, waterkracht …). Via deelname in energiecoöperatie kunnen coöperanten mee investeren in energieproductie op basis van hernieuwbare energiebronnen en wordt actief ingezet op een duurzame energievoorziening voor de Kempen.
  • De coöperatie ondersteunt de coöperanten om hun afhankelijkheid van fossiele brandstoffen te verminderen en initieert zelf projecten die leiden naar meer energiebesparing. De coöperatie wil in de regio een pionier zijn in het streven naar klimaatneutraliteit (lokale productie = lokaal verbruik).
  • De coöperatie zal maatschappelijk verantwoord ondernemen en via projecten een reële bijdrage leveren aan maatschappelijke uitdagingen die verband houden met energie, bijvoorbeeld op het vlak van energie-armoede.

Contact