Dankzij de 5 jaar lange samenwerking tussen de gemeente Mol en Velt is de Ecodemotuin uitgegroeid tot een mooie groene oase in het centrum van Mol waar iedereen welkom is met respect voor mens en natuur.

Samen met de vele vrijwilligers van Velt kan je leren ecologisch tuinieren en koken. 5 Molse verenigingen met een hart voor de natuur (Velt, Vrouw & Maatschappij,Transitie Mol-Balen, Bijenbond Mol en Groei ) sloten begin 2015 een convenant met de gemeente om samen een duurzame, ecologische bloemenakker van 12 are aan te leggen in de bestaande Ecodemotuin om zo de dalende bijenpopulatie tegen te gaan. Door de intense samenwerking leren we veel van elkaar en kunnen we onze kennis doorgeven aan jong en oud.

Naast buurtbewoners en kinderen willen we ook bijzondere aandacht besteden aan de toegankelijkheid van ons project voor kansengroepen (mensen in armoede, mensen met een handicap, mensen uit een etnisch culturele minderheid,…). Iedereen is even welkom.

We willen verschillende doelgroepen boeien met allerhande rondleidingen en workshops: infosessie over bijen, bloemen zaaien en planten, kookworkshop met ingrediënten uit eigen tuin, knutselworkshop met natuurlijke materialen, zaden oogsten, korte cursus over basisbeginselen ecologisch tuinieren,… .

Contact