De tuin ligt in de buurt van het dienstencentrum Eigenaard. De tuin moet een plek worden waar de bewoners van de assistentiewoningen, bezoekers van het dienstencentrum en mensen uit de buurt elkaar kunnen ontmoeten, hun dagelijkse bewegingen kunnen oefenen en kunnen genieten van de geuren en kleuren die de tuin met zich meebrengt.

Ontmoeting tussen de verschillende generaties, ecologisch- en kringlooptuinieren, bewegen voor senioren en junioren zijn enkele doelstellingen die we hier trachten te bereiken. De tuin komt helemaal tot stand door de medewerking van de burgers, bewoners van de assistentiewoningen, verschillende organisaties en kinesisten.

In de tuin worden allerlei activiteiten georganiseerd voor jong en oud.

In de moestuinperceeltjes worden volop groenten geoogst, de beweegtoestellen worden door de senioren gebruikt. De gemengde haag komt mooi tot bloei en een wilgenhut is een mooi schaduwplekje. De eerste appels en peren zijn reeds geoogst van de laagstam fruitbomen.
De bijtjes hebben er ook een thuis. Een plaatselijke imker heeft er enkele volkjes gehuisvest.

Contact