Categorie

Kampus

Je kan er niet naast: er zijn de laatste tijd heel wat experimenten rond duurzaam delen (van auto’s, koeien, bakfietsen, energie, voedsel, …). Vormingplus Kempen wil zo’n nieuwe projecten opstarten en uitproberen, maar ook bestaande projecten ondersteunen en promoten.
Daarom starten we met Translab Kampus: individuen, groepen, initiatiefnemers en verenigingen uit de Kempen met interesse voor transitie en deeleconomie willen we samenbrengen om kennis en ervaringen uit te wisselen.
Daarmee willen we nieuwe inzichten ontwikkelen, oplossingen bedenken en de aanpak verbeteren.

Zesde TransLab Kampus

bright futures kampus

Met TransLab K experimenteren we verder met kleinschalige projecten waarin burgers zelf ecologische initiatieven nemen. Zo versterken en stimuleren we de transitiebeweging. Meer

Translab Kampus 5

transitie transitieprojecten

In het bezoekerscentrum van De Liereman in Oud-Turnhout namen half maart een 25-tal geïnteresseerden -allemaal op de ene of andere manier bezig met transitieprojecten- deel aan de vijfde editie van Translab Kampus. Meer

Kampus 04: een feestelijk jaareinde

Een twintigtal geïnteresseerden woonde op 10 december de vierde en laatste Kampus van het jaar bij in De Schaapskooi in Lichtaart. De opkomst was iets kleiner dan gewoonlijk, maar in de drukke feestmaand was dat enigszins te verwachten. De afwezigen hadden ongelijk en misten inspirerende verhalen van Katrien Janssens (Molentuin Kwiek) en Jelle Louis (Jelles Compost Project), een rondleiding in de Schaapskooi door eigenaar Benny De Busser én de heerlijke vegetarische hapjes van ‘t Biohaesje. Meer

Kampus 04: de uitnodiging

“Geen leger ter wereld kan het idee verslaan waarvoor de tijd is gekomen.”

(Victor Hugo)

En de tijd voor transitie die is nu. We kunnen er niet meer omheen: transitie is alomtegenwoordig. En samen maken we dat ook hier in de Kempen mogelijk. In 2015 stonden we al drie keer stil bij ons aandeel in het transitieverhaal. We bundelden onze individuele macht tot een gezamenlijke kracht. Meer

De Stadsboerderij boert goed

55 leden van de zelfoogsttuin komen wekelijks oogsten op de Turnhoutse Stadsboerderij. Stadsboer Guy Cotemans staat hen bij met raad en daad. “We zijn nog maar een halfjaar geleden gestart, in maart 2015,” zegt hij. “Maar de belangstelling blijft toenemen. Dat is mooi, want er is nog veel groeimarge. Ik schat dat we 250 leden aankunnen.” Meer

Jan Driesens (Vloeibar): “Het hele verhaal moet kloppen”

vloeibar
Wie regelmatig in Turnhout komt, heeft zeker de bakfiets van het eenmansbedrijf Vloeibar al zien rijden. De fiets én het bedrijf worden bestuurd door Jan Driesens. Hij startte Vloeibar in november 2014. “Op dat moment stond ook de Stadsboerderij in de startblokken,” zegt Jan. “De Stadsboerderij en Vloeibar koesteren dezelfde idealen en huldigen dezelfde principes als het gaat om duurzaamheid, gezonde voeding, lokaal ondernemen… Het was dus bijna logisch dat ik meteen naar hen ben gestapt met de vraag om samen te werken.”

Meer

Kampus 03: Een mooie nazomerdag op de Stadsboerij

De derde editie van TransLab Kampus vond plaats in de Turnhoutse Stadsboerderij op woensdag 22 september.

Het lerend netwerk Translab Kampus is er voor individuen en groepen die rond transitie werken: een ideale manier om met mekaar in contact te komen. Kennis en ervaringen worden er uitgewisseld, problemen gedeeld, oplossingen bedacht en nieuwe inzichten ontwikkeld. Kortom, van een Translab Kampus wordt elke deelnemer wat wijzer en dat is ook exact de reden waarom er begin dit jaar met de driemaandelijkse bijeenkomsten gestart werd. Meer