Categorie

Kampus

Je kan er niet naast: er zijn de laatste tijd heel wat experimenten rond duurzaam delen (van auto’s, koeien, bakfietsen, energie, voedsel, …). Vormingplus Kempen wil zo’n nieuwe projecten opstarten en uitproberen, maar ook bestaande projecten ondersteunen en promoten.
Daarom starten we met Translab Kampus: individuen, groepen, initiatiefnemers en verenigingen uit de Kempen met interesse voor transitie en deeleconomie willen we samenbrengen om kennis en ervaringen uit te wisselen.
Daarmee willen we nieuwe inzichten ontwikkelen, oplossingen bedenken en de aanpak verbeteren.

Kampus 13: “Duurzaam voedsel”

Translab Kampus trok begin mei naar zelfplukboerderij Het Mosterdzaadje in Mol-Achterbos voor een informatieve avond rond het thema ‘duurzaam voedsel’. Op de agenda stond een pittig panelgesprek over hoe we de Kempen duurzaam kunnen voeden. Vormingplus Kempen wil daar een steentje toe bijdragen met de lancering van de ‘Duurzame menukaart’. Meer

Kampus 12: Plannen voor plaats

Plannen voor plaats

De tweede editie van de Translab Kampus, ‘nieuwe stijl’, vond plaats op een wel erg bijzondere locatie: de Onze-Lieve-Vrouwekerk in Olen. Translab Kampus weet de locaties voor zijn evenementen altijd wel met zorg én zin voor originaliteit uit te kiezen, maar de keuze voor een huis van God was vooral een symbolische. De open ruimte, en hoe we die optimaal kunnen benutten, was het centrale thema van de Kampus. De Olense kerk, die binnen enkele jaren ontwijd zal worden, is bij uitstek een plek die ten dienste van de gemeenschap kan staan. Zestig belangstellenden tekenden present voor het Translab K-event. Meer

Kampus 12: Maak plaats, maak plaats, maak plaats

Plannen voor plaats. Foto @ engel doyen - scherper.be

TransLab K ondersteunt kleinschalige, ecologische projecten van Kempenaars. Tweemaal per jaar houden we een Kampus: een moment om mekaar te ontmoeten en kennis uit te wisselen. Deze editie gaat over onze ruimtelijke ordening.

Onze open ruimte wordt altijd maar kleiner. Als iedereen in de open ruimte wil blijven bouwen, is die binnen de kortste keren helemaal op. Minder plaats dus om te spelen, ontspannen, voor natuur of om lekker buiten te sporten. We moeten dus verstandig omspringen met de ruimte die ons nog rest. De film Plannen voor Plaats toont hoe dat kan. Meer

Van fossiele naar duurzame energie

Op 30 mei organiseerde TransLab K zijn elfde Kampus: een reeks bijeenkomsten van mensen die actief zijn in een Kempens transitieproject rond gezonde voeding, mobiliteit, energie, cohousing, deeleconomie,… Meer

Kampus 11: Van fossiel naar duurzaam

Tegen 2050 moet elk huishouden haar warmtevoorziening vergroenen om tot een nuluitstoot van CO2 te komen. Hoe kunnen we dat in de Kempen realiseren?
Over die uitdaging en de gevolgen ervan voor burgers en lokale besturen willen we op deze Kampus praten. Meer

Op naar een nieuwe Kampus

kampus

De tiende editie van Translab Kampus, bij geitenboer Polle in Lichtaart, was meteen ook de laatste in zijn huidige vorm. De ‘Kampus’ sluit een periode af, en stapt met vol vertrouwen in een tijdperk. Katrien Loots vertelde alles over het hoe en waarom van de nieuwe en boeiende tijden die in het verschiet liggen.  Meer

Kampus 9: Sciencefiction

Dat we dát nog mogen meemaken: een Translab Kampus die in het teken staat van sciencefiction. In het bezoekerscentrum van het Grote Netewoud in Meerhout was het zo ver. Tijdens de negende editie van de Kampus sprak de Gentse professor Erik Paredis over zijn passie: sciencefiction. Hij legde de link naar transitie.

Meer

Kampus 07: Cohousing en Nieuwe tijden

Een twintigtal geïnteresseerden tekende present op de zevende editie van Translab Kampus, die in het Convent op het Herentalse begijnhof werd gehouden. Deze keer had initiatiefnemer Vormingplus Kempen cohousing als centrale thema gekozen. Nadien werd ook ‘Nieuwe tijden’ aangekondigd: een prestigieuze en drie maanden durende promotiecampagne voor Kempense transitie-initiatieven, waarbij alle registers opengetrokken zullen worden. Meer